เรียนวัดสายตาประกอบแว่น
เรียนวัดสายตาประกอบแว่น        ตัวอย่างบรรยากาศการเีรียน       บทความรู้เรื่องสายตา      ติดต่อเรา
     
       เรียนวัดสายตาประกอบแว่น
...


หลักสูตรเรียนวัดสายตาประกอบแว่น

เรียนวัดสายตาประกอบแว่น หลักสูตรระยะสั้น 20ชั่วโมง
---------------------------------------------------
เนื้อหาวิชาที่สอน เรียนวัดสายตาประกอบแว่น
- เรียนวัดสายตาประกอบแว่น เรื่องประเภทต่างๆของแว่น
- เรียนวัดสายตาประกอบแว่น เทคนิคการวัดสายตา
- เรียนวัดสายตาประกอบแว่น เครื่องมือประกอบแว่น
- เรียนวัดสายตาประกอบแว่น การอ่านค่าสายตา สั้น ยาว เอียง
- เรียนวัดสายตาประกอบแว่น การแปรค่าที่อ่านไปเลือกเลนส์
- เรียนวัดสายตาประกอบแว่น การตัดเลนส์
- เรียนวัดสายตาประกอบแว่น การใส่กรอบแว่น
---------------------------------------------------------------

  

 


หลักสูตรอบรมวิธีการวัดสายตาประกอบแว่น
ระยะสั้น 20ชั่วโมง 35,000 บาท
และฝึำกงานหน้าร้านแว่นจริงไม่จำกัดชั่วโมง
หลักสูตรของเราเน้นการปฎิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความชำนาญ

ผู้เรียนจะได้ฝึกปฎิบัติงานที่หน้าร้านแว่นตาของจริง
รับลูกค้าตั้งแต่การวัดสายตาไปจนถึงตัดแว่นส่งลูกค้าจริงๆ
โดยมีครูของเราคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ดังนั้น..เรียนแล้วทำได้แน่นอน


วันเวลาเรียน
แบบวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ 8.00-18.00
แบบรอบพิเศษ   วันเสาร์     8.00-18.00
แบบรอบพิเศษ   วันอาทิตย์  8.00-18.00

สถานที่เรียน
ศูนย์ อบรมการตัดแว่นตากรุงเทพ
เลขที่1 สี่แยกมีนบุรี กทม
082-676-7500

ติดต่อสอบถามข้อมุล 082-6767500 คุณสรยุทธ